Deniz Yolu Kaza Tazminatı
Deniz Yolu Kaza Tazminatı

Deniz Yolu Kaza Tazminatı

 

Sorumluluk sigortalarının bir kısmı yasalar ve yönetmeliklerle zorunlu tutulmuştur. Bir kısım sorumluluk sigortalarını ise yaptırıp yaptırmamakta işyeri sahipleri özgür bırakılmıştır. Sorumluluk sigortaları zorunlu olsa da olmasa da, iş yeri sahiplerini sorumluluktan kurtaracak, gerçek ve çağdaş bir sigorta şeklidir. Hemen hemen bütün sigorta şirketlerinin portföylerinde yer alan zorunlu sorumluluk sigortalarından biri de denizyolu yolcu taşımacılığı zorunlu mali sorumluluk sigortasıdır.

 

Deniz yolu yolcu taşımacılığı zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları, bu sigortanın kapsamını şu şekilde belirlemiştir:

 

  • Yolcular, poliçede belirtilen bir deniz aracında seyahat ediyor olmalıdırlar.
  • Kaza, deniz aracının yola çıktığı noktadan varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelmiş olmalıdır.
  • Kaza, yolculuk süresi içinde yapılan duraklamalarda da meydana gelmiş olabilir.
  • Kaza sırasında, seyahat eden yolcular, bedeni bir zarar görmüş olmalıdır.
  • Ya da kaza sırasında, seyahat eden yolcuların yanlarında bulunan eşyalar zarar görmüş olmalıdır.
  • İşte bu durumda, bu sorumluluk sigortası ile sigorta şirketi, işletmecinin, ortaya çıkan zararları tazmin etmek sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarına kadar üstlenmiş olmaktadır.
  • Ayrıca bu sorumluluk sigortası ile işletmecinin haksız taleplere karşı savunmasını da güvence altına almış olmaktadır.

 

 

Hava yolu taşımacılığı neticesinde meydana gelen zararların tazmini prosedürleri de benzer olup zorunlu mali sorumluluk sigortası ile sunulan güvenceler şunlardır:

 

Ölüm teminatı: Eğer kazanın olduğu tarihinden itibaren iki yıl içinde yolcu hayatını kaybederse, ölenin desteğinden yoksun kalanların bu yöndeki tazminat tutarıdır.

 

Sakatlık teminatı: Eğer kaza sırasında veya kazanın olduğu tarihten itibaren iki yıl içinde yolcu sakat kalırsa, tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespit edilmesi halinde sakatlanma tazminat tutarıdır.

 

Tedavi giderleri teminatı: Kaza yüzünden yaralanan yolcuların ilk yardım, muayene ve hastanede veya diğer kuruluşlardaki ayakta veya yatakta tedavi giderleridir.

 

Maddi hasar teminatı: Kaza sırasında, yolcuların yanlarında bulunan ya da eşyalar için ayrılmış bölümde bulunan her türlü eşyanın kaza sırasında uğrayacağı zararlardır.

 

Burada sayılan güvencelerin üst sınırları Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir.

 

Gül Hasar Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri olarak şirketimiz denizyolu kaza sebebiyle oluşan her türlü haklarınıza ilişkin gerekli bilgilendirme hususunda da danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

 

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014