Kara Yolu Kaza Tazminatı
Kara Yolu Kaza Tazminatı

Kara Yolu Kaza Tazminatı

 

Trafik Kazası Tazminatları Bilgilendirmesi

 

Haber gündemlerinde her gün tanık olduğumuz ve git gide kötü bir duruma geldiği gözlemlenen trafik kazalarına tanıklık ediyoruz. Yaşanan can ve mal kayıpları hepimizi fazlasıyla üzüyor. Özellikle bedensel hasarların ve maddi zararların yaşanması dikkat çeken boyutları ortaya koyuyor.

 

Tazminat hukukunun kullanıma uygun hale gelmesi için, tazminat hakkını lüzum kılan vakanın haksız eylemler teşkil edişi ve kişileri bahsi geçen eylemden direkt veyahut dolaylı olarak hasar almış olması lazımdır. Trafik kazaları nedeniyle ortaya çıkan zararın ve ziyanın tamamı, tazminat hukukunun içerdiği alanlara girmektedir. Olaylardan oluşan zararlar için talep edilebilecek maddi ve manevi olmak üzere iki tip tazminat türü vardır.


Manevi Tazminat Alacağı: Yaralanmalı ya da ölümlü trafik kazalarında, kişinin kendisinin ya da yakınlarının adına yargı yolu açık olmak üzere hak talep edebilir. Vakada kazaya sebebiyet veren kişiden talep edilmek üzere manevi tazminat yargı yoluyla başlatılır. “trafik kazasının oluş şekli”, “yaralanmanın ağırlığı”, ‘’tarafların ekonomik ve sosyal durumları” ve benzeri kriterlertemel alınır.

 

Maddi Tazminat Alacağı: Oluşan trafik kazası içinde vefat durumlarında geride kalan kişiler; (ölenin annesi, babası, eşi, çocuğu, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, halası, teyzesi, yengesi ve ileri seviyelerde yakın olan kişiler) destekten yoksun kalma tazminatı hakkına sahip olacaktır. Ölüm olmayan ve sadece yaralanmaya sebebiyet verilmiş trafik kazalarında, yaralanmış bireyin maluliyeti oluştuysa iş gücü tazminatı alınabilir. Tedavi masrafları ve hastane giderleri, iş yerinde iş görememesinden ötürü gelir kaybın tazminatına hak kazanabilir. Trafik kazanlarından doğan kişiye yönelik bedensel zararları sıralayalım.

 

  • Oluşan trafik kazasından dolayı kişinin sakat kalması, uzun süreli ve sürekliliğini devam ettirmesi,
  • Kazadan ötürü geçici süreç için iş yapamama durumunun oluşması,
  • Kazayla oluşan ruhsal ve psikolojik bozukluklar işin içine dâhildir. Durumun geçici ve kalıcı olması,
  • Sağlık raporlarındaki eksiklikten dolayı sakatlık yüzdesinin bilinmediği estetik yaralar,
  • Kazadan sonra oluşan büyük orandaki sakatlıklardan dolayı, bireyin ömrü boyunca bakıma muhtaç hale gelmesi hususunda bakıcı ücretleri,
  • Olaylardan sonra geçici dahi olsa iş yapamaz ve çalışamaz durumu oluştuğunda, yardımcı olan ve bakımını üstlenen kişilerin yaptığı masrafların karşılanması,
  • Tedavi olunan süreçte yapılan tüm masraflar, (kişinin kedisinin hastane ücreti, ameliyat giderleri, yakınlarının yaptığı yol, yemek ve barınma harcamalarının tamamı)
  • Trafik kazası sonucunda yaşanan sakatlıktan ve iş görememe durumundan dolayı gelirin azalması durumlarında, iş güç kaybının yaşanmasından ötürü maddi ve manevi tazminat hakkı doğacaktır.
  • Hak talep edilebilecek maddi tazminat konularını bilgilendirme olarak ele almak gerekirse, sırasıyla;

 

 

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014